Mreže

 

Mreže sa skladajú z pozinkovaných oceľových profilov.mreže

Ich výhody spočívajú v nenáročnej montáži,ľahkej údržbe, bezpečnosti a tichej prevádzke.

Ovládanie môže byť manuálne pomocou pružiny alebo motorické. Motorom poháňané mreže sa dajú ovládať miestnym alebo diľkovým ovládaním. Neoddeliteľnou súčasťou rolovacích mreží je aj núdzové ovládanie pre prípad výpadku elektrickej energie.

Na požiadanie je možné objednať prevedenie bez kapotáže, alebo s kapotážou v prípade zabudovania do otvoru.

Nami ponúkané rolovacie mreže sú vybavené predpísanými bezpečnostnými prvkami podľa Európskych noriem.